تماس با ما


دانشگاه پیام نور : خراسان شمالی ؛ شیروان –  انتهای خیابان سعدیمیدان کوهنورد

صندوق پستی :   94618- 73991

تلفن : 92- 36219890 (058)

دورنگار:    36219890  (058) داخلی  2  

نشانی الکترونیک: Http://www.shirvan.pnu.ac.ir


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما