تماس با ما


دانشگاه پیام نور : خراسان شمالی ؛ شیروان –  انتهای خیابان سعدیمیدان کوهنورد

صندوق پستی :   94618 -  79949

تلفن : 92- 6219890 (0585)

دورنگار:    6219890  (0585) داخلی  2  

نشانی الکترونیک: Http://www.shirvan.pnu.ac.ir

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.